[Infographics] 10 năm gia nhập WTO: kim ngạch xuất khẩu Việt Nam tăng hơn 3 lần

Hà Nội (TTXVN 4/11/2016) Sau 10 năm gia nhập WTO, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đã tăng hơn 3 lần, từ 48,5 tỷ USD năm 2007 lên 162,4 tỷ USD năm 2015.