[Video] 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ (25/7/2013-25/7/2023)

Hà Nội (TTXVN 25/7/2023) Năm 2023 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ khi 2 nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (25/7/2013-25/7/2023). Trải qua 1 thập kỷ, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ