[Infographics] 13 kỳ Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 7/10) Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ra đời từ năm 2008 do báo Thể thao & Văn hoá (TTXVN) và Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức. Tới nay đã có 12 cá nhân được trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội.