[Infographics] 15 năm Việt Nam được kết nạp là thành viên của WTO (7/11/2006 - 7/11/2021): Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng hơn 6 lần

Hà Nội (TTXVN 5/11/2021) Ngày 7/11/2006, Việt Nam được kết nạp làm thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sau 15 năm gia nhập WTO, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng hơn 6 lần so với năm 2006, đạt hơn 545 tỷ USD năm 2020.