2. Khái quát lịch sử Cộng hòa Phần Lan

8500 năm trước CN Đã có người đến sinh sống ở Phần Lan.
1155-1809 Phần Lan bị Thụy Điển cai trị, trong năm 1696-1697 đã xảy ra nạn đói nghiêm trọng làm cho khoảng một phần ba dân Phần Lan bị chết. 1714-1721 và 1742-1743 xảy ra các cuộc chiến tranh giữa Thụy Điển và Nga dẫn đến việc Phần Lan bị Nga chiếm.
1809-1917 Phần Lan bị Nga cai trị. Nạn đói năm 1866-1868 làm chết 15% dân số Phần Lan.
6/12/1917 Phần Lan tuyên bố độc lập (ngày này được lấy làm Quốc khánh của Phần Lan hiện nay)
1919 Theo Hiến pháp được thông qua, Phần Lan trở thành nước Cộng hòa
1930-40 Sau khi bị Liên Xô tấn công, Phần Lan đã tiến hành cuộc Chiến tranh mùa đông (Winter War) với nước này. Năm 1940, Phần Lan thất bại và phải ký hoà ước với Liên Xô.
1941-44 Sau khi Đức tấn công Liên Xô, Phần Lan đã liên minh với Đức tiến hành cuộc Chiến tranh thứ hai với Liên Xô (Continuation War). Tháng 7/1944 Phần Lan đã đạt được thỏa thuận đình chiến với Liên Xô. Kết quả hai cuộc chiến tranh trên là Phần Lan đã phải nhượng 10% lãnh thổ cho Liên xô (vùng Kerelia, Salla và Petsamo) và 20% ngành công nghiệp bao gồm các hải Cảng Vyborg và Liinakhamari. Thiệt hại con người 93.000 lính.
1944-45 Phần Lan tiến hành cuộc chiến tranh Lapland để đuổi quân Đức ra khỏi miền Bắc nước này.
1948 Phần Lan ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Giúp đỡ lẫn nhau với Liên Xô đồng thời thực hiện chính sách trung lập, đứng ngoài vòng tranh chấp của các siêu cường.
14/12/1955 Phần Lan gia nhập LHQ
1995 Phần Lan gia nhập Liên hiệp Châu Âu
1999 Phần Lan gia nhập khối đồng tiền chung Châu Âu
2002 Đồng tiền Euro thay tiền Phần Lan Markka

 [Nguồn: Bộ Ngoại giao]