2. Khái quát lịch sử Uganda

Trước đây, Uganda là thuộc địa của Anh. Tháng 10/1962, Anh trao trả độc lập cho Uganda và ông Min-tơn Ô-bô-tê (Milton Obote) lên làm Tổng thống.

Tháng 01/1971, Tổng chỉ huy quân đội I-đi A-min (Idi Amin) tiến hành
đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Min-tơn Ô-bô-tê, lập chính phủ mới do ông làm Tổng thống.

Tháng 3/1979, Mặt trận Giải phóng Dân tộc ra đời, lật đổ chế độ A-min. Cuối năm 1980, Đảng Đại hội Nhân dân Uganda thắng cử và ông Ô-bô-tê - Lãnh tụ của Đảng lên làm Tổng thống. Do phản đối chính phủ Ô-bô-tê, phong trào du kích NRA (Quân đội Kháng chiến Quốc gia) của ông Mu-xê-vê-ni quyết định thành lập chính phủ lâm thời ở Bắc Cam-pa-la.

Ngày 25/01/1986, NRA (nhánh quân sự của Đảng Phong trào Kháng chiến Toàn quốc (NRM)) kiểm soát toàn bộ Cam-pa-la và ông Mu-xê-vê-ni được cử làm Tổng thống kiêm Bộ trưởng Quốc phòng đồng thời là Chủ tịch Đảng NRM.

Trong những năm 1990, chính phủ do NRM lãnh đạo xây dựng Hiến pháp mới (08/10/1995) và thiết lập chế độ Tổng thống, chế độ chính trị đa đảng.

[Nguồn: Bộ Ngoại giao]