[Infographics] 2 tháng năm 2024: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,7%

Hà Nội (TTXVN 1/3/2024) 2 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 5,9%.