[Infographics] 20 năm tham gia APEC: Những dấu ấn Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 16/11/2018) 20 năm tham gia APEC, Việt Nam luôn chủ động, tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác APEC, với nhiều đóng góp trên cả ba trụ cột hợp tác. Việt Nam đã 2 lần tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC (vào năm 2006 và 2017).