[Infographics] 27 thành viên Chính phủ (sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV)

Chiều 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Chính phủ.