[Infographics] 3 tháng đầu năm 2024: Xuất khẩu nhóm sản phẩm mây tre đan tăng 22% (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 14/4/2024) Mây tre đan là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong nhóm lâm sản ngoài gỗ của Việt Nam. Năm 2023, với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 733 triệu USD, Việt Nam là 1 trong 4 nước xuất khẩu mây tre đan lớn nhất thế giới (cùng Trung Quốc, Indonesia và Philippines). Trong 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 201 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023.