''Chúng tôi tin chắc rằng hai dân tộc của chúng ta nhất định thắng lợi'' - Lời Hồ Chủ tịch hoan nghênh Tổng thống Sukarno trong buổi đón tiếp tại sân bay Gia Lâm (chiều 24/6/1959)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 25/6/1959