[Infographics] 4 tháng năm 2024: Cả nước có 51,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Hà Nội (TTXVN 2/5/2024) 4 tháng năm 2024, cả nước có 51,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 508 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 9,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.