[Infographics] 4 tháng năm 2024: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6%

Hà Nội (TTXVN 1/5/2024) 4 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 6,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3%; ngành khai khoáng giảm 4,6%.