[Infographics] 4 tháng năm 2024: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 9,27 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 29/4/2024) Tính đến ngày 20/4/2024, Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký tăng thêm và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 9,27 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023.