[Infographics] 4 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1/7/2024

Hà Nội (TTXVN 1/7/2024) Theo Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt ngày 15/5/2024 của Chính phủ, từ 1/7/2024, tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong các trường hợp sau: