[Infographics] 5 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,8%

Hà Nội (TTXVN 2/6/2024) 5 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 7,3%.