[Infographics] 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1973-1/8/2023): Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore (cập nhật 7/2023)

Hà Nội (TTXVN 1/8/2023) Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013. Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam và Singapore càng trở nên gắn bó, với độ tin cậy cao. Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ, năng động. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đạt được nhiều kết quả thực chất. Điều này góp phần giữ vững đà phát triển quan hệ, cũng như định hướng hợp tác trên các lĩnh vực.