[Infographics] 50 năm quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Bangladesh

Hà Nội (TTXVN 11/2/2023) 50 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (11/2/1973 - 11/2/2023), quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Bangladesh đã có bước phát triển to lớn về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến văn hóa, giao lưu nhân dân.