6. Chính sách hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan

Hợp tác phát triển là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hà Lan. Chính sách hợp tác phát triển của Hà Lan do Chính phủ thông qua và giao cho Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác Phát triển thuộc Bộ Ngoại giao quản lý và điều phối việc cấp các khoản viện trợ. Hà Lan là một trong số ít nước trên thế giới đáp ứng được mục tiêu dành 0,7% GDP hàng năm cho hợp tác phát triển, chủ yếu cho những nước kém phát triển nhất tại Châu Phi, Nam Á, Mỹ Latinh và dành ưu tiên cho bốn lĩnh vực an ninh và pháp quyền, quản lý nước, an ninh lương thực, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản. 

 

[Nguồn: Bộ Ngoại giao]