[Infographics] 6 tháng năm 2024: Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 7,54%

Hà Nội (TTXVN 30/6/2024) 6 tháng năm 2024, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,54% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,67%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,26%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,13%; Khai khoáng giảm 7,22%.