[Infographics] 6 tháng năm 2024: Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 9,02%

Hà Nội (TTXVN 2/7/2024) 6 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 9,02%; trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 7,68%, khu vực dịch vụ ước tăng 13,85%, thuế sản phẩm ước tăng 4,7% và khu vực nông, lâm, nghiệp, thủy sản ước tăng 4,3%.