[Infographics] 6 tháng năm 2024: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/6/2024) 6 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng 14,5%; nhập khẩu tăng 17% . Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,63 tỷ USD.