[Infographics] 6 tháng năm 2024: Xuất khẩu gạo tăng 32% (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 2/7/2024) Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu gạo trong 6 tháng năm 2024 ước đạt 4,68 triệu tấn với kim ngạch đạt 2,98 tỷ USD, tăng 10,4% về lượng và 32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.