[Infographics] 6 tháng năm 2024: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 29,2 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 30/6/2024) Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 15,76 tỷ USD, lâm sản chính 7,95 tỷ USD, thủy sản 4,36 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi 240 triệu USD, đầu vào sản xuất 904 triệu USD.