[Infographics] 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023): Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt nhiều bước đột phá

Hà Nội (TTXVN 24/10/2023) Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU (ngày 16/11/2020) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “Phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã đạt được nhiều bước đột phá. Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, hoạt động của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trở nên sôi động hơn hẳn giai đoạn trước với các dự án mới thu hút hầu hết đều tập trung tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.