[Infographics] 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023): Quảng Ninh: Cực tăng trưởng năng động của cả nước

Hà Nội (TTXVN 28/10/2023) Với tầm nhìn chiến lược, bước đi vững chắc, Quảng Ninh từ một địa phương chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương, đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh công nghiệp, dịch vụ năng động, sáng tạo, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực. Quảng Ninh hiện là một trong những trung tâm đổi mới của vùng đồng bằng Bắc Bộ, là cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc, 7 năm liên tục (2016-2022) đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên hai con số.