7 vạn nhân dân thủ đô Hà Nội họp mặt chào mừng đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Hungary

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 26/4/1959