[Video] 75 năm Thông tấn xã Việt Nam - Dòng thông tin chính thống không ngừng chảy

Hà Nội (TTXVN 13/9/2020) Việt Nam Thông tấn xã nay là Thông tấn xã Việt Nam, được ra đời ngay từ những ngày đầu lập nước. Trải qua hai cuộc kháng chiến gian khổ và vĩ đại của dân tộc, qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hơn 260 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã đã ngã xuống trên khắp các chiến trường khi đang tác nghiệp, đưa tin, góp phần xương máu cho nền hòa bình và độc lập của dân tộc. Ngày nay, TTXVN đã trở thành một hãng truyền thông lớn trong khu vực, là cơ quan thông tin chiến lược của quốc gia với mạng lưới 63 cơ quan thường trú trong nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài, trên khắp 5 châu lục. Dù trong bất kì điều kiện, hoàn cảnh nào, TTXVN cũng luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, tự đổi mới chính mình để dòng thông tin chính thống không bao giờ ngừng chảy.

75 năm Thông tấn xã Việt Nam - Dòng thông tin chính thống không ngừng chảy