[Infographics] 78 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023): Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao

Hà Nội (TTXVN 2/9/2023) Sau 78 năm (2/9/1945-2/9/2023), từ một nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ bé, Việt Nam đã chuyển mình trở thành nền kinh tế đa dạng, có tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng lớn và chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, sau hơn 35 năm đổi mới, mở cửa và hội nhập(1986 đến nay), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế xã hội ổn định và ngày càng phát triển. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt, cả về mức sống và chất lượng cuộc sống.