9 khu Ramsar Thế giới của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 10/7/2023)

Khu Ramsar là vùng đất ngập nước có đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn của một vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế được quy định trong Công ước Ramsar- là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước Ramsar, được ký năm 1971 tại thành phố Ramsar (Iran).

Công ước có tên tiếng Anh The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat (Công ước về các Vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước Ramsar ra đời với mục đích ngăn chặn quá trình xâm lấn ngày càng gia tăng vào các vùng đất ngập nước cũng như sự mất đi của chúng ở thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai, công nhận các chức năng sinh thái học nền tảng của các vùng đất ngập nước và các giá trị giải trí, khoa học, văn hóa và kinh tế của chúng.

Công ước Ramsar được quản lý bởi một Ban Thư ký độc lập (Văn phòng Ramsar) đặt tại trụ sở của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) ở Thuỵ Sỹ. Cơ quan ra quyết định chính là Hội nghị các Bên, họp 3 năm một lần. Các tổ chức quốc tế như BirdLife International, IUCN, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên hoang dã (WWF International), cũng góp phần hỗ trợ bằng việc cung cấp tư vấn kỹ thuật của các chuyên gia, giúp thực hiện các nghiên cứu và hỗ trợ tài chính.

Rạn san hô tại Vườn Quốc gia Côn Đảo - Khu Ramsar được công nhận năm 2014. (Ảnh: TTXVN phát)

Tính đến tháng 8 năm 2022, có 171 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Công ước với 2.471 khu Ramsar trên khắp thế giới có diện tích 255.792.244 ha.

Việt Nam đã ký gia nhập Công ước Ramsar vào năm 1989, là thành viên thứ 50, đồng thời là quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á tham gia Công ước này.

Tính đến năm 2019, Việt Nam có 9 khu Ramsar của thế giới, gồm:

1-Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

2-Vùng đất ngập nước Bầu Sấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên - Đồng Nai

3- Hồ Ba Bể - Bắc Kạn

4-Vườn Quốc gia Tràm Chim- huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (2012)

5-Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau - huyện Ngọc Hiển, Cà Mau (2013)

6-Vườn Quốc gia Côn Đảo (2014)

7-Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen- tỉnh Long An (2015)

8-Vườn Quốc gia U Minh Thượng- Kiên Giang (2016)

9-Khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Ninh Bình (2019)