[Video] Bà Hoàng Thị Minh Hồ

    Nhân vật liên quan

    • Doanh nhânHoàng Thị Minh Hồ

Hà Nội (TTXVN 5/11/2022) Trong giới kinh doanh những năm đất nước tiền khởi nghĩa giai đoạn trước và sau năm 1945, không mấy ai là không biết đến gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, một trong những gia đình đã hiến nhiều vàng cho cách mạng. Gia đình ông bà đã ủng hộ tới 5.147 lạng vàng, tương đương 2 triệu đồng Đông Dương cho ngân sách còn khó khăn của Chính phủ thời đó. Bà từng chia sẻ rằng: “Vàng cũng quý thật nhưng tấm lòng của Bác vì dân, vì nước còn quý hơn vàng”. Dù đã ra đi vào ngày này cách đây 5 năm, ngày 5/11/2017, nhưng bà Hoàng Thị Minh Hồ đã để lại một di sản lớn cho mọi người. Đó là tinh thần dân tộc ngời sáng, sự cống hiến hết mình cho đất nước, lòng tin yêu cách mạng và Bác Hồ cao cả mà hiếm ai có được.