Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X (10/2007)

Hà Nội (TTXVN 4/10/2007)

Sáng 4/10/2007, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực (từ 01 - 4/10/2007), Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Dự phiên bế mạc Đại hội có: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lẵng hoa và thư chúc mừng, nhiệt liệt hoan nghênh thành công của Đại hội. Trong thư, Đại tướng nhấn mạnh: Phụ nữ Việt Nam đã có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới vừa qua. Đại tướng mong rằng, dưới ánh sáng của Đại hội, sắp tới Hội LHPN Việt Nam và toàn thể phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thực hiện khẩu hiệu “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”, lập nên những thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

 Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa X đã bầu 25 Uỷ viên Đoàn Chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa IX được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X. 4 Phó Chủ tịch Hội khóa X gồm: Nguyễn Thị Kim Thúy, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Hoàng Thị Ái Nhiên, H’ngăm Niê K’đăm. 

 Đại hội đã biểu quyết thông qua 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ: 80% trở lên hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", trong đó 70% trở lên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào. 70% trở lên phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của  Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, Điều lệ và Nghị quyết của Hội, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, giới và bình đẳng giới, phòng chống TNXH, xây dựng gia đình hạnh phúc. 60% trở lên các bà mẹ có con dưới 16 tuổi được phổ biến, hướng dẫn kiến thức, phương pháp nuôi dạy con. 70% trở lên phụ nữ được Hội giúp xoá đói giảm nghèo, phấn đấu 90% trở  lên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp, trong đó 40-50% thoát nghèo. Hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 50 ngàn lao động nữ, tăng dần tỷ lệ lao động nữ được đào tạo dài hạn. Tăng số cơ sở Hội khá và xuất sắc, giảm đáng kể số cơ sở Hội yếu kém, 90% trở lên Hội LHPN xã xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt và quỹ Hội tại các chi Hội. Phát triển hội viên tăng 5% trở lên so với tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ, 80% hộ gia đình có PN từ 18 tuổi trở lên có ít nhất 1 hội viên, 70% trở lên hội viên tham gia sinh hoạt thuờng xuyên và đóng hội phí. 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp tỉnh/thành, Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện/thị, 90% Chủ tịch Hội LHPN cấp xã ở độ tuổi dưới 45 tuổi đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ,công chức theo quy định.

Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết Đại hội. 

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X Nguyễn Thị Thanh Hoà nêu rõ: Các tầng lớp phụ nữ và các cấp Hội trong cả nước nguyện vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu và cống hiến xứng đáng với niềm tin tưởng sâu sắc mà Đảng, Nhà nước đã dành cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội. Chủ tịch Hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ trong cả nước thực hiện tốt Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', phát huy xứng đáng truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu trong giai đoạn cách mạng mới, tích cực tham gia phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", tạo vị thế mới cho phong trào phụ nữ, cam kết hành động cùng tham gia chống đói nghèo, đẩy lùi lạc hậu, làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước, giữ gìn và phát huy giá trị  bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bình đẳng giới.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định: Được tín nhiệm trao cho đảm đương trọng trách trước phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X và cá nhân Chủ tịch hứa sẽ phát huy tinh thần làm việc dân chủ, khoa học, đoàn kết, sáng tạo, sâu sát cơ sở, tâm huyết với phong trào phụ nữ và công tác Hội, cùng với cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước phấn đấu cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đề nghị: Ngay sau Đại hội, các ủy viên BCH Trung ương Hội, các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước cần tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ cả nước kết quả của Đại hội và xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình bám sát thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Đại hội thông qua. Đặc biệt, cần lựa chọn các hoạt động ưu tiên, tập trung đầu tư các nguồn lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2007-2012.

 Tại Đại hội, các đoàn đại biểu, các đại biểu, khách mời đã quyên góp được trên 90 triệu đồng ủng hộ những người bị nạn và gia đình các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống./.

                 Thanh Hòa- Hương Thủy