[Infographics] Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Hà Nội (TTXVN 5/6/2023) Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh vì sự sinh tồn-phát triển của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 cũng như con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ngày nay.