[Video] Bác Hồ với bộ đội Hải quân: Nhiệm vụ của Hải quân rất nặng nề nhưng rất vẻ vang

Ngày 5/8/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Trong thư Bác viết: “Tuy còn non trẻ, hải quân ta đã anh dũng chiến đấu, tích cực tiêu diệt địch, bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đoàn kết lập công, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc. Các chú đã nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc ta”.