[Video] Bác sĩ Trần Duy Hưng - vị Chủ tịch đầu tiên của Thủ đô Hà Nội

Tài năng, đức độ, gần dân, thương yêu và lo cho dân đúng nghĩa là công bộc của dân như lời Bác Hồ dạy - đó là những ấn tượng của người dân Hà Nội khi nói về bác sĩ Trần Duy Hưng. Họ tự hào và kính trọng ông không chỉ bởi ông là vị Chủ tịch đầu tiên, mẫu mực của Thủ đô Hà Nội, mà còn bởi ông là cây đại thụ với nhiều kỷ lục: Chủ tịch trẻ nhất khi nhậm chức ở tuổi 33; người đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch thành phố lâu nhất, với 25 năm. Và cuối cùng, ông là vị Chủ tịch đã để lại cho Thủ đô rất nhiều công trình kinh tế, văn hóa, xã hội ấn tượng, đặc biệt là trong điều kiện chiến tranh.