Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn An nhậm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa X (6/2001)

Hà Nội (TTXVN 27/6/2001)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các vị khách mời,

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là một vinh dự, một nhiệm vụ nặng nề, và đối với tôi đây còn là nhiệm vụ mới mẻ mà Quốc hội đã tin tưởng giao phó. Vì vậy, trong quá trình công tác, tôi mong nhận được  sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các vị đại biểu Quốc hội; sự cộng  tác chặt chẽ của các đồng chí trong ủy ban thường vụ Quốc hội; sự  phối hợp thường xuyên của các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự quan tâm  ủng hộ của cử tri và nhân dân cả nước để giúp tôi hoàn thành trọng  trách mà Quốc hội giao.

Những thành tựu đã đạt được, những kinh nghiệm quý báu của  Quốc hội trong thời gian vừa qua, trong đó có phần đóng góp quan  trọng của đồng chí Nông Đức Mạnh, vị Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm của  tôi, là vô cùng quý giá.

Trên cương vị mới, tôi sẽ cố gắng hết sức mình góp phần cùng  các vị đại biểu Quốc hội, với cử tri và nhân dân cả nước xây dựng Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực  Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày  càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy hạn  theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội.

Xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội./.