[Infographics] Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 9/4/2021) Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí.