[Photo] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bất thường xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ

Hà Nội (TTXVN 30/12/2022) Ngày 30/12/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

  • Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII (Ảnh tư liệu). Ảnh: TTXVN

  • Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII (Ảnh tư liệu). Ảnh: TTXVN