[Photo] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt

  • BCHTW khóa XIII ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: TTXVN