[Photo] Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét, quyết định về công tác cán bộ

Hà Nội (TTXVN 31/1/2024) Ngày 31/01/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

  • Ông Trần Tuấn Anh.  Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Ông Phan Việt Cường.  Ảnh: TTXVN