[Photo] Báo chí Argentina ca ngợi thành tựu "Ngoại giao Cây tre” của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 3/1/2024) Trang mạng Equilibrium Global của Argentina ngày 1/1/2024 đã đăng bài viết đề cao giá trị đặc sắc của trường phái “Ngoại giao Cây tre” đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế.

  • Bài báo ca ngợi thành tựu "Ngoại giao Cây tre” của Việt Nam được đăng trên trang Equilibrium Global Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)

  • Bài báo ca ngợi thành tựu ngoại giao “cây tre” của Việt Nam được đăng trên trang Equilibrium Global Argentina. Ảnh: TTXVN phát

  • Hình chụp bài báo trang mạng Equilibrium Global Argentina ca ngợi thành tựu ngoại giao “cây tre” của Việt Nam. Ảnh: Diệu Hương- Pv TTXVN tại Argentina

  • Bài báo ca ngợi thành tựu "Ngoại giao Cây tre” của Việt Nam được đăng trên trang Equilibrium Global Argentina. (Ảnh: TTXVN phát)