[Photo] Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Hà Nội (TTXVN 7/3/2023) Bạc Liêu là một trong những cái nôi của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, quê hương ra đời bản Dạ cổ hoài lang của cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, bản nhạc lòng “bất hủ” đặt nền móng cho sự phát triển của loại hình âm nhạc “vọng cổ” và nghệ thuật sân khấu cải lương hiện nay. Do đó, việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau để bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ được tỉnh Bạc Liêu quan tâm, chú trọng, để qua đó, bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này; góp phần thu hút du lịch và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

  • Nhà hát Cao Văn Lầu – công trình kiến trúc ấn tượng với thiết kế 3 chiếc nón lá độc đáo của tỉnh Bạc Liêu thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ, các cuộc thi đờn ca tài tử...Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

  • Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

  • Đờn ca tài tử Nam Bộ là sản phẩm văn hóa phi vật thể của Nam Bộ, vừa mang tính bác học, vừa dân gian gắn liền với mọi sinh hoạt cộng đồng dân cư Nam Bộ. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN