Bầu bổ sung 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 6/9/2007)

          Ngày 6/9/2007, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam ( khoá IX) đã kết thúc sau 2 ngày làm việc.

           Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tại Hội nghị này, BCH TLĐLĐ Việt Nam đã bầu bổ sung 12 Ủy viên BCH, 3 Ủy viên Đoàn Chủ tịch (ĐCT) và  4 Phó Chủ tịch TLĐ, do từ sau Đại hội Đảng bộ các tỉnh và thành phố, một số đồng chí là cán bộ chủ chốt của LĐLĐ được nghỉ chế dộ hoặc chuyển công tác khác; nên BCH TLĐ khoá IX còn thiếu một số Uỷ viên BCH, Ủy viên Đoàn chủ tịch và Phó Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam.

 Các Phó Chủ tịch TLĐ được bầu bổ sung là:

           1. Ông Hoàng Ngọc Thanh, sinh năm 1954, Tiến sỹ sử học, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Chánh Văn phòng

TLĐLĐ Việt Nam;

           2. Ông Mai Đức Chính, sinh năm 1958, Thạc sỹ Kinh tế, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Trưởng ban chính sách - kinh tế TLĐLĐ Việt Nam);

           3. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1959, Thạc sỹ giáo dục học, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, đại biểu Quốc hội khoá X,XI, XII, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

          4. Ông Nguyễn Văn Ngàng, sinh năm 1956, Tiến sỹ kinh tế, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, đại biểu Quốc hội khoá XI, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng.                   

          Phát biểu tổng kết Hội nghị, Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Đại hội X Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra vào quý 4 năm 2008, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, các cấp Công đoàn cần tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội Công đoàn các cấp, nhất là đại hội công đoàn cấp cơ sở và trên cơ sở. Thông qua Đại hội, nắm được tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu và những ý kiến đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ để chuẩn bị tốt hơn, sát thực hơn báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết và quyết định phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành trung ương. Những ý kiến thảo luận trong quá trình tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn Việt Nam là nhằm xác định cho được nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới của tổ chức Công đoàn, để phát huy vai trò, chức năng là người tổ chức, vận động CNVCLĐ, đoàn viên phấn đấu thực hiện mục tiêu chung thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

         Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, các cấp công đoàn cần đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chủ động tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và đình công nhất là vào thời điểm cuối năm; tích cực tham gia sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, chú trọng thực hiện tốt Nghị định 110/2007/NĐ-CP về giải quyết chế độ cho số lao động dôi dư sau khi cổ phần hoá, sắp xếp lại doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho người lao động./.

                                                                                                                  Hương Thuỷ