[Photo] Bầu cử Quốc hội khóa IV (1971-1975)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II, III, IV; Trưởng ban Thường trực Quốc hội (9/1955 - 7/1960); Chủ tịch nước (9/1969 - 3/1980)Tôn Đức Thắng

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa IV diễn ra ngày 11/4/1971, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là 98,88%.

 • Chủ tịch Tôn Đức Thắng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa IV tại khu vực số 3D, đơn vị bầu cử 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội (11/4/1971). Ảnh: TTXVN

 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa IV (1971). Ảnh: TTXVN

 • Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu 45, đơn vị 2, khu phố Hoàn Kiếm đem hòm phiếu lưu động đến nhà cụ Nguyễn Thị Thoa, 84 tuổi để cụ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa IV (1971). Ảnh: TTXVN

 • Ông Bùi Thu Nguyên, thân sinh anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương cùng bà con khu phố bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV. Ảnh: TTXVN

 • Đơn vị X Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV. Ảnh: TTXVN

 • Công nhân Nhà máy dệt 8-3 Hà Nội bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV. Ảnh: TTXVN

 • Chiến sĩ đoàn G (Hải quân nhân dân Việt Nam) ở Quảng Ninh chuẩn bị nơi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV (1971). Ảnh: TTXVN

 • Chiến sĩ Đoàn G Hải quân nhân dân Việt Nam (Quảng Bình) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV tại hòm phiếu lưu động. Ảnh: Văn Lượng-TTXVN