[Photo] Bầu cử Quốc hội khóa V (1975-1976)

Quốc hội Việt Nam khóa V là nhiệm kỳ Quốc hội ngắn nhất, từ tháng 4/1975 đến 4/1976, rút ngắn nhiệm kỳ để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của đất nước thống nhất. Cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa V diễn ra ngày 6/4/1975.

  • Thiếu nhi thành phố Nam Định cổ động cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V. Ảnh: Minh Trọng - TTXVN

  • Đồng bào theo đạo Thiên Chúa xứ Xuân Phương, Hải Hậu, Nam Hà bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa V. Ảnh: Trần Phác - TTXVN

  • Thủy thủ tàu Sông Lô (công ty vận tải đường biển Việt Nam) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa V trước khi lên đường chở hàng cho vùng giải phóng. Ảnh: Bảo Hanh - TTXVN

  • Cử tri người dân tộc ở Việt Bắc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V. Ảnh: TTXVN

  • Nhân dân tập thể Kim Liên, Hà Nội bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V. Ảnh: TTXVN