[Photo] Bầu cử Quốc hội khóa VII (1981-1987)

Cuộc bầu cử cho kỳ Quốc hội Việt Nam khóa VII được diễn ra vào ngày 26/4/1981, với 97,96% cử tri cả nước tham gia bầu cử.

  • Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VII, ngày 26/4/1981. Ảnh: Huy Khánh-TTXVN

  • Đồng bào Thiên chúa giáo thuộc xứ đạo Phát Diệm (Hà Nam Ninh) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VII, ngày 26/4/1981. Ảnh: Trần Phác-TTXVN

  • Các tăng ni, phật tử thuộc đơn vị bầu cử số 4, phường Hàng Trống, Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VII, ngày 26/4/1981. Ảnh: Ngọc Quán-TTXVN