[Video] Bầu cử Tổng thống Nga diễn ra công bằng và minh bạch

Hà Nội (TTXVN 17/3/2024) Theo Ủy ban bầu cử Trung ương (CEC) LB Nga, hơn 700 quan sát viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia đã tham gia giám sát cuộc bầu cử tổng thống Nga. Đoàn quan sát viên từ Việt Nam với trưởng đoàn là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam Nguyễn Mạnh Tiến nằm trong thành phần đoàn đại biểu của Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA).