[Photo] Bế mạc ASIAD: Đêm hội của âm nhạc và ánh sáng

  • Sân khấu chính - nơi tổ chức lễ bế mạc ASIAD 16

  • Dòng Châu Giang lung linh trong đêm hội.