Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Hà Nội (TTXVN 26/09/2023)

        Chiều 26/9/2018, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã họp phiên bế mạc.
       Dự phiên bế mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, đại diện các đoàn đại biểu quốc tế.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2022 phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tại Phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả Phiên họp thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Báo cáo kết quả Phiên họp thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Trần Văn Thuật cho biết, thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 161 đồng chí. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành đã bầu 22 Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 16 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu. Đồng chí Tạ Văn Đồng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu ra mắt Đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cho rằng, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa là vinh dự đối với bản thân nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Đồng chí cho biết sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội giao, đoàn kết, đồng lòng triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng như các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường mong muốn nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, sự ủng hộ, tạo điều kiện của các đại biểu, các cấp công đoàn để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại phiên bế mạc, Đại hội quyết nghị tiếp thu ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ý kiến gợi mở của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội, trên cơ sở đó thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (2013 - 2018) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2018 - 2023 nêu trong Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi; kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 161 đồng chí.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Các cấp công đoàn tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh...

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đại hội quyết nghị các chỉ tiêu đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; phấn đấu các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn. Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng năm có 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh; tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức Công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật...

Nghị quyết Đại hội cũng đề ra chỉ tiêu có 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; từ 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên. Hàng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp; từ 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 60% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; từ 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Ba khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội đặt ra là đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Nghị quyết đề ra 9 nhiệm vụ tổng quát, trong đó có nhiệm vụ triển khai Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” nhằm phát huy vai trò của công nhân lao động và tổ chức Công đoàn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, người lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành tất cả các nội dung của chương trình đề ra.

“Thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2022 ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Với tinh thần và khí thế mới của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, ngay sau Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; xây dựng Đề án, Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn trong cả nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trước mắt, dấy lên phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2018.