Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V

Hà Nội (TTXVN 24/12/2008)

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V. Ảnh : TTXVN.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ, sáng 24/12/2008, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Quốc Cường báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất. Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa V (nhiệm kỳ 2008-2013) gồm 124 ủy viên; trong đó có 21 là Ủy viên Ban thường vụ. Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu lại làm Chủ tịch Hội; 5 phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Lê Hoàng Minh; Hà Phúc Mịch; Nguyễn Duy Lượng; Bùi Thị Minh Hoài và Lều Vũ Điều.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2008-2013 là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng mạnh về cơ sở; thực hiện có hiệu quả 3 phong trào: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hội mở rộng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Phấn đấu 100% số thôn, ấp, bản có nông dân có tổ chức Hội; nâng tổng số hội viên của cả nước lên 12 triệu hội viên; trên 80% cơ sở Hội đạt danh hiệu khá và vững mạnh, trong đó 60% cơ sở Hội vững mạnh; phấn đấu 100% chi hội có quỹ Hội. Hàng năm có từ 60% hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; bình quân giảm 3% hộ nghèo/năm; tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 20 vạn nông dân/năm.

Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường khẳng định: Kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ V có ý nghĩa to lớn, mở ra thời kỳ mới về công tác xây dựng hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội thể hiện nhất trí cao về quan điểm chủ trương, nhiệm vụ xây dựng hội và phong trào nông dân, quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở nhằm tập hợp rộng rãi hội viên để chăm lo và đại diện cho lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng đề ra./.

Lưu Thị Thoan